สารสนเทศ

ลิงค์
VDO
 แนะนำโรงเรียน
 แดนซ์นักรบนิรนาม
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ปรัชญาโรงเรียน : มารยาทงาม ความรู้ดี มีอนามัย
 ประวัติโรงเรียน

  ประวัติความเป็นมา

               โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2469 ที่เรือนปั้นหยาสองชั้น หลังวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน กิ่งอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ นายเง็ก  สาธุการ และนายสอิ๊ด บรินบราวน์ ผู้รับใบอนุญาตคือ นายเง็ก  สาธุการ มีนายไล่ชุน  ชาลิโต (นายชุณห์  เจริญเนือง) เป็นครูใหญ่

               พ.ศ.2483    นายเง็ก  สาธุการ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนายชุณห์  เจริญเนือง เป็นผู้จัดการและเป็นครูใหญ่

              
พ.ศ.2489     ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ 37 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน มีนายชุณห์  เจริญเนืองเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

              
พ.ศ.2532     นางกัญญา  เทียมทัด เป็นครูใหญ่

              
พ.ศ.2538     นางสาวกานดา  เจริญเนือง เป็นผู้รับใบอนุญาต

              
พ.ศ.2553     นายชโนทัย  เจริญเนือง เป็นผู้จัดการและรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
                       

              
สถานศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยการจัดแหล่งการเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณสถานศึกษาให้น่าอยู่และน่าเรียนมากยิ่งขึ้น 
 ปรัชญา           

             มารยาทงาม  ความรู้ดี  มีอนามัย
 วิสัยทัศน์             

                โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


      
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (48943 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]