สารสนเทศ

ลิงค์
VDO
 แนะนำโรงเรียน
 แดนซ์นักรบนิรนาม
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ปรัชญาโรงเรียน : มารยาทงาม ความรู้ดี มีอนามัย
 ระดับอนุบาล                 ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจำวัน และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน จัดมุมต่าง ๆ และสื่อภายในห้องเรียน ซึ่งจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ทักษะ พัฒนาความคิด ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


   
 
     
     
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-08 (25693 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]