_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ICT
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ICT
ผอ.ชโนทัย เจริญเนือง มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ชนะเลิศการประกวด Smart Kids 4.0 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดย ครูกนกวรรณ ดวงแก้ว เพื่อพัฒนาระดับความรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ข่าวโดย : admin
อ่าน 586 ครั้ง
วันที่ 28 ธันวาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:54:02:PM